2016

Živica sa stala úplným vlastníkom centra

Živica sa stala úplným vlastníkom Vzdelávacieho centra na základe výmeny tzv. komunitného domu v prospech PHŽ ako náhradu za jej podiel.