2008-2010

Rekonštrukcia ďalších priestorov

Živica vďaka podpore z tzv. Nórskych fondov (pri aktívnej pomoci PHŽ) a darov firiem zrekonštruovala podkrovie nad skladom a humnom a tiež vybudovala vstupnú halu, sociálne zariadenia a spoločenskú miestnosť. Nainštalované bolo vykurovanie, solárne kolektory na ohrev vody a biologická čistička odpadových vôd. Rekonštrukcia sa diala za veľkej podpory miestnych ľudí.