1990

Zakúpenie starého gazdovstva

Organizácia "Združenie klubov Stromu života" so sídlom v Slovenskej Ľupči zakúpila staré gazdovstvo na laze Polomy od rodiny Mackovcov. To bolo postavené začiatkom 20. storočia a obývané bolo do roku 1981.