Cenník pobyt v tme

 

Pobyt v tme

Cena Poznámka
Ubytovanie, starostlivosť, sprevádzanie 42 € / noc Tento poplatok platíte vopred na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry. 
Strava (2x teplé jedlo, müsli, jablká, čaj) 15 € / deň  Tento poplatok platíte po skončení pobytu na účet na základe vystavenej vyúčtovacej faktúry.

Cena je vrátane DPH.

Podmienky rezervácie

Termín je záväzne rezervovaný až po vyplnení rezervačného formulára a uhradení zálohy. 

Zálohu je potrebné zaplatiť najneskôr do 14 dní od predbežnej rezervácie na základe vystavenej faktúry. V prípade, že zálohu do 14 dní od vystavenia faktúry neuhradíte, termín môžeme ponúknuť inému záujemcovi.

STORNO POPLATOK pri zrušení rezervácie

Pred rezervovaným termínom: Storno poplatok:
61 dní a viac 30 % zo zálohy
60 - 31 dní 50 % zo zálohy
30  - 5 dní  70 % zo zálohy
4 dni a menej alebo počas pobytu skorší odchod z domčeka  100 % zo zálohy

V prípade, že zabezpečíte pre stornovaný termín náhradu v rovnakom rozsahu dní, môže Vám byť storno poplatok odpustený.

 

Rezervácie a kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontatujte:

zajezova@zivica.sk, 0917 517 267