1994 - 1996

Pospolitosť pre harmonický život

V centre prebralo aktivitu občianske združenie Pospolitosť pre harmonický život-PHŽ (najprv ako jeden z klubov Stromu života, neskôr ako samostatná organizácia). Začalo sa s rekonštrukciou vedľajšej budovy - Slamienky opravovaním jej kamenných múrov, krovu a predovšetkým slamenej strechy.