2010-2012

Upravené okolie Vzdelávacieho centra

PHŽ viedla projekt cezhraničnej spolupráce s maďarskou ekodedinou, vďaka ktorému bolo podľa permakultúrneho dizajnu upravené okolie Vzdelávacieho centra (jazierka, záhrady, skleník,...) a tiež vybudované informačné panely a ukážky fungovania alternatívnych zdrojov energie. Vďaka tomu istému projektu získala Živica financie na zateplenie budovy ekologickým materiálom na báze drevených vlákien.