Sprievodca putovaním

Rýmovaný sprievodca pre ekochodník "Umenie zaježovského lesa"

Ekochodník "Umenie zaježovského lesa"

 
1.
Na kameni biela značka,
cestu k lesu otvára,
za umením zavedie ťa
veľká biela špirála.
 
2.
Tunel z krovín pozýva ťa,
krátkou trasou stratenou,
nájdeš ho hneď vedľa domu
s veľkou strechou slamenou.
 
3.
Na mieste kde cesty rastú,
daj sa smelo doprava,
chvíľu možno váhať budeš,
potom zmizne obava.
 
4.
Za zákrutou cesta dlhá
do kopca sa nesie,
zvedavec však pri objavoch,
veľa krokov znesie.
 
5.
Dávaj pozor, zbystri zmysly,
chodník občas splýva,
tam kde pekný výhľad nájdeš,
odbočky ukrýva.
 
6.
Ber sa hore a hľadaj krík,
čo hlavu k zemi skláňa,
uvíta ťa pred zážitkom,
malá lesná brána.
 
7.
Statné buky cestu nahor
po celý čas lemujú,
v ich podraste po okolí,
rôzne diela jestvujú.
 
8
Skaly machom pokryté,
ukážu ti krásy,
bájny jeleň na bralách,
vrchol trasy hlási.
 
9.
Oblúkom sa nadol vyber,
strmú cestu hľadaj,
po umení nenápadnom,
po celý čas bádaj.
 
10.
Každým krokom pozor dávaj,
nájdi vľavo uličku,
od jesene až do jari,
zbadáš v lese studničku.
 
11.
Občas v nej už voda chýba,
počuť hukot prameňa,
ďalej cestou povedú ťa,
hrubé múry z kameňa.
 
12.
Svetlo z lúky medzi stromy
jasne lesom prerazí,
statný portál v tvare kruhu,
dych ti náhle vyrazí.
 
13.
Pohľad krásny poskytne ti
na krajinu bohatú,
v centre svojej pozornosti,
má však jabloň hrčatú.
 
14.
Pocit ťahá na lúku,
never dojmu tomu,
z lesa lepšie navedie ťa
biely symbol stromu.
 
15.
Hrubé kmene drevín vôkol,
majú čosi zažité,
ak prírodou v srdci žiješ,
tajomstvá sú odkryté.
 
16.
K ceste známej, prejdenej,
nad lúkou sa vrátiš,
teraz je už malá šanca,
že sa v lese stratíš.
 
17.
Koniec púte sa už blíži,
v duši silné tušenie,
objavil si v lese krásnom,
zaježovské umenie.