2009 - 2010

Vytvorenie čajovne

Čarovar zrekonštruoval malé humno a vytvoril tam čajovňu. Popri tom uskutočnil ďalšie investície do stavebných úprav a vybavenia kuchyne.