Ekochodník

Umenie zaježovského lesa

Zaježová ponúka unikátny ekochodník, ktorý pozýva spoznávať prírodu zaježovských lazov všetkými zmyslami. Interaktívne vizuálne, akustické a dotykové inštalácie land-artovej tvorby umožňujú umenie na trase nielen sledovať, ale ho aj aktívne tvoriť.

Ekochodník Umenie zaježovského lesa je na Slovensku zatiaľ jedinečný. Citlivo a všestranne odhaľuje pôsobivé krásy pohoria Javorie a okolie Zaježovej. Túto prvú značenú okružnú trasu v katastri obce sme vytvorili s cieľom podporiť lokálnu ekonomiku a ponúknuť návštevníkom možnosť netradične spoznávať okolitú prírodu.

Umelecké inštalácie z prírodných materiálov, vytvorené s ohľadom na životné prostredie, v sebe ukrývajú posolstvá svojich autorov a autoriek. Pri pozornom putovaní cesta návštevníkovi odhalí aj rôzne tajuplné zákutia, studničky a skalné formácie.


Otvorenie trasy: 20.11.2023
Dĺžka trasy: 3 km
Čas: 1,5 h
Najnižší bod: 630 m n. m.
Najvyšší bod: 760 m n. m.
Prevýšenie: 130 m
Náročnosť trasy: stredne náročná


Ako trasu absolvovať?

1. Sprievodca putovaním
Vezmi si na cestu rýmovaného sprievodcu.

 

2. Geocaching
Vyskúšaj si hľadačku pokladov cez Geocaching alebo tipy na našej stránke.


3. Vytvor land-art
Ako vytvoriť vlastné land-artové dielo?.

 

Pravidlá tvorby:
• Tvor výlučne z prírodných materiálov (použi listy, drievka, kamene či opadané konáre).
• V prípade väčšieho diela informuj o svojom zámere Vzdelávacie centrum Zaježová.
• Dielo umiestni v blízkosti ekochodníka tak, aby nepredstavovalo prekážku.
• Mysli na to, že dielo nesmie pre ľudí a zvieratá vytvárať nebezpečenstvo úrazu.
• K tvorbe pristupuj citlivo a vnímavo, chráň všetko živé aj neživé pred poškodením.
• Nájdi si vlastné, unikátne miesto, ktoré fyzicky aj vizuálne nezasahuje do iného diela.

4. Poznávaj bezpečne
Umelecké diela nechytaj, nepodliezaj a nenarúšaj ich stabilitu. Pohybuj sa len po vyznačenej trase. Ekochodník poznávaš na vlastnú zodpovednosť.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB.
Projekt sme realizovali vďaka spolupráci s Obecnými lesmi Pliešovce.