2012a

Centrum je plne manažované Živicou

Na základe dohody Živice a PHŽ sa zmenil vlastnícky pomer (na 70:30 v prospech Živice) a spôsob manažovania Vzdelávacieho centra. Centrum je plne manažované Živicou, pričom tá ročne platí prenájom PHŽ.  Investičné a iné dôležité rozhodnutia sú robené spoločne.