1997 - 2001

Remeselné tvorivé dielne

Centrum bolo naďalej využívané PHŽ, pripravovali tu predovšetkým remeselné tvorivé dielne (hrnčiarstvo, tkáčstvo, vyrezávanie z dreva,...) a tiež tu ubytovávali dobrovoľníkov, ktorí prichádzali na tzv. "Odpaďácke víkendovky". Tie boli zamerané na pomoc v recyklačnom stredisku, čistenie krajiny a vzdelávanie v problematike odpadov. Nevyjasnené vlastnícke vzťahy bránili ďalšej rekonštrukcii budovy.