2014

Rekonštrukcia strechy nad Slamienkou

PHŽ  začala rekonštruovať strechu nad Slamienkou. Slamená krytinu, ktorá už bola opotrebovaná, je nahradzovaná trstinovou.