2001-2007

Prebehla ďalšia fáza rekonštrukcie

Prebehla ďalšia fáza rekonštrukcie - budova bola zvonka omietnutá, vybudovala sa nová kuchyňa či toalety. Práce spočiatku uskutočňovali dobrovoľníci zo Zaježovej. Neskôr OZ Zaježová svoje aktivity utlmilo a tak ich koordinovala a financovala PHŽ, ktorá tu aj naďalej pripravovala časť svojich podujatí. Popritom pokračovala rekonštrukcia vedľajšieho domu - Slamienky.