Poslanie

Veríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh.

Živica v centre ponúka

  • Nové inšpirácie
  • Hlbšie seba poznanie a skúsenosť
  • Návrat k prirodzenosti, relax
  • Pochopenie súvislostí a vzájomného prepojenia

Povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu založenú na slobode, zodpovednosti a úcte. Sme otvorení všetkým bez ohľadu na vek, náboženstvo a životný štýl. Ponúkame pestrú paletu seminárov pre verejnosť, ústranie pre jednotlivcov, zážitkové holistické programy pre školy a organizácie. 


Podporujeme

  • Zodpovednú spotrebu a vedomú skromnosť
  • Ochranu životného prostredia v lokálnom aj globálnom rozsahu