Najbližšie semináre a kurzy

október 05 - október 07, 2018
Lektor:
Katarína Levhart Miesler
september 26 - september 28, 2018
Lektor:
Ivana Poláčková
september 28 - september 30, 2018
Lektor:
Inge Benešová
september 28 - september 30, 2018
Lektor:
Zuzana Bajkaiová, Taťjána Horká
november 15 - november 18, 2018
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
október 26 - október 28, 2018
Lektor:
Radek Zítka

Titulná stránka