Najbližšie semináre a kurzy

september 17 - september 19, 2021
Lektori:
Sylvia Ondrisová, Matúš Bakyta
júl 26 - júl 30, 2021
júl 30 - august 03, 2021
Lektorka:
Viktória Kurpiel

Titulná stránka

Vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii a uvoľňovaniu opatrení sme od pondelka 17.5.2021 obnovili aj skupinové semináre za dodržania nasledovných pravidiel:

 

Ubytovanie a strava (vyhláška č.217 § 9 a 10) - zelená fáza - monitoring (aktuálne platné pre okres Zvolen):

 • max. kapacita izieb vo vyhláške nie je definovaná, vieme teda ubytovať 37 ľudí, čo je plná kapacita centra
 • podávanie stravy je možné okrem terasy aj v interiéri v jedálni - stoly 2 metre od seba 
 • v spoločných interiérových priestoroch mimo izieb, v ktorých sú ľudia ubytovní je povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom

 

Hromadné podujatia (vyhláška č.223) - zelená fáza - monitoring (aktuálne platné pre okres Zvolen):

 • max. 500 ľudí v interiéri a max. 100 ľudí v exteriéri
 • negatívny výsledok RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín alebo niektorá z výnimiek podľa vyhlášky č. 223 § 7
 • v spoločných priestoroch je povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom    
 • organizátor je povinný uchovávať zoznam účastníkov po dobu 14 dní od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania - po uplynutí 14 dní je organizátor povinný údaje zničiť

 

Výnimku z testov pre hromadné podujatia majú podľa vyhlášky č. 223 § 7 nasledovné osoby:

 • a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • f) ide o osobu do 10 rokov veku.

 

Za pochopenie vopred ďakujeme.