Najbližšie semináre a kurzy

január 03 - január 06, 2019
Lektor:
Daniela Gliganič - Prem Jyoti, Majo Gliganič
január 11 - január 13, 2019
Lektor:
Monika Mihálová
január 03 - január 06, 2019
Lektor:
Roman Miesler
január 24 - január 27, 2019
Lektor:
Katarína Levhart Miesler
február 15 - február 17, 2019
Lektor:
Tomáš Arup Fodor, Markéta Ferstová
marec 08 - marec 10, 2019
Lektor:
Jana Almaja Vaculčiaková

Titulná stránka