2009

Vznikol Čarovar

Vznikol Čarovar s.r.o., v ktorom mali okrem Živice a PHŽ podiel aj niekoľkí miestni obyvatelia. Tí aj firmu manažovali.  Spoločnosť zabezpečovala stravovanie vo Vzdelávacom centre.