Príbehy ľudí

Predsudky? Diskriminácia? Detská práca?
Odpovede na tieto otázky v kontexte globálneho vzdelávania nájdeme na interaktívnom seminári, ktorý bude zameraný na etický a hodnotový  aspekt globálneho vzdelávania. Prostredníctvom simulačných hier si účastníci zažijú pocit diskriminácie, chudoby, bezmocnosti ako aj psychologické následky, ktoré tieto spoločenské javy prinášajú. Zameraný bude aj na témy týkajúce sa dopadu svetového obchodu a rozvojovej pomoci na pôvodné národy a kultúru či novodobé otroctvo.
Účastníci budú v pozícii účastníkov aktivít, aby mohli zažiť to, čo budú následne zažívať ich žiaci.