Zuzana Gallayová

Učí na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Ako jej absolventka hľadá cesty prepájania výučby s praxou v predmetoch Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Úzka spolupráca so Živicou jej v tomto prináša množstvo príležitostí a užitočných posunov pri podpore rozvoja vysokoškolákov. Pracuje ako dobrovoľníčka - konzultantka programu Zelená škola. Odborná garantka

Hodnotiteľská víkendovka Zelenej školy

piatok, 20. marec 2020 - nedeľa, 22. marec 2020

V medzinárodnom programe Zelená škola každoročne prejde hodnotením vyše 100 škôl z celého Slovenska. Počas hodnotiteľskej víkendovky preškolíme 20 hodnotiteľov, externých pomocníkov, ktorý navštívia jednotlivé školy. Povieme si novinky z programu Zelená škola a oboznámime sa s pravidlami a priebehom hodnotenia.

Kurz je určený len pre hodnotiteľov projektu Zelená škola.

Lektor: 
Zuzana Gallayová

Príbehy ľudí

streda, 18. september 2019 - piatok, 20. september 2019

Seminár je zameraný na etický a hodnotový aspekt globálneho vzdelávania. Prostredníctvom simulačných hier si účastníci zažijú pocit diskriminácie, chudoby, bezmocnosti ako aj psychologické následky, ktoré tieto spoločenské javy prinášajú.

Lektor: 
Zuzana Labašová
Zuzana Gallayová

Záverečné skúšky Sokratov inštitút

streda, 24. jún 2020 - nedeľa, 28. jún 2020

Záverečné skúšky formou kolokvia sú zavŕšením celoročnej práce študentov Sokratovho inštitútu. Čaká ich obhajoba projektu pred odbornou komisiou, ktorá rozhodne o tom, či sa pridajú k úspešným absolventom a obhliadneme sa za celým rokom. V druhej polovici workshopu sa vzdelávacie centrum na Zaježovej naplní absolventmi a absolventkami všetkých doterajších ročníkov, zaujímavými hosťami, workshopmi a diskusiami.

Lektor: 
Jana Ďaďová
Zuzana Gallayová
Juraj Hipš