Vzdelávanie v globálnom kontexte

Anotácia workshopu

Každý z nás má vplyv na tých ostatných a tiež na životné prostredie, takže nikto nie je bez zodpovednosti. Toto je jedna zo základných myšlienok globálneho vzdelávania, ktoré dnes stojí pred viacerými výzvami. Ako máme spoločne existovať na ohraničenej planéte, vo svete plnom rozličných problémov, od seba navzájom závislých spoločenstiev a zvyšujúceho sa bezprávia? Na workshope budeme spoločne hľadať odpoveď na túto a ďalšie náročné otázky a pokúsime sa pochopiť svoju pozíciu vo svete, v ktorom je všetko so všetkým prepojené.

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.