Herbárium II.

Kurz je určený pre študentov a študentky duálneho vzdelávania dm drogerie markt a týka sa trvalo udržateľnej spotreby, zero waste a ďalších ekospotrebiteľských tém, s ktorými sa stretávajú doma, v škole, na pracovisku a v predajniach a prevádzke dm drogerie markt. Kurz sa zároveň zameriava na rozvoj a posilnenie prezentačných zručností, práce s médiami a sociálnymi sieťami a propagačných zručností účastníkov.

Školenie je určené len pre študentov a študentky duálneho vzdelávania dm drogerie markt.​