Zuzana Labašová

V Živici sa venuje globálnemu vzdelávaniu. Ku globálnemu vzdelávaniu ju priviedla životná cesta – detstvo strávila na malom ostrove v Stredozemnom mori, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského a City University of New York. Dôležitosť globálneho vzdelávania vníma aj vďaka svojej dcére, ktorá je Slovenka indicko – afrického pôvodu, pričom polovica jej rodiny žije v USA.

Herbárium I.

pondelok, 18. máj 2020 - streda, 20. máj 2020

Kurz je určený pre študentov a študentky duálneho vzdelávania dm drogerie markt a týka sa trvalo udržateľnej spotreby, zero waste a ďalších ekospotrebiteľských tém

Lektor: 
Petra Ježeková
Mária Babušová
Marie Stracenská
Zuzana Labašová

Herbárium II.

pondelok, 1. jún 2020 - štvrtok, 4. jún 2020

Kurz je určený pre študentov a študentky duálneho vzdelávania dm drogerie markt a týka sa trvalo udržateľnej spotreby, zero waste a ďalších ekospotrebiteľských tém.

Lektor: 
Petra Ježeková
Mária Babušová
Marie Stracenská
Zuzana Labašová

Príbehy ľudí

streda, 18. september 2019 - piatok, 20. september 2019

Seminár je zameraný na etický a hodnotový aspekt globálneho vzdelávania. Prostredníctvom simulačných hier si účastníci zažijú pocit diskriminácie, chudoby, bezmocnosti ako aj psychologické následky, ktoré tieto spoločenské javy prinášajú.

Lektor: 
Zuzana Labašová
Zuzana Gallayová

the Bridge re-boot camp for teachers

nedeľa, 21. júl 2019 - nedeľa, 28. júl 2019

The Bridge Reboot Camp sa zameriava na vzdelávanie prostredníctvom *CPD (continuing professional development ꓿ celoživotný profesný rozvoj) pre učiteľov a lektorov anglického jazyka. Svet sa neustále mení a tým nás núti nepretržite napredovať. Tak ako mnohé povolania, i učiteľská profesia si vyžaduje časté kultivovanie osobnostných predpokladov a zručností. Existuje množstvo príležitostí, ktorými môžeme obohatiť svoj profesijný rast. Jednou z nich je i tento Camp.

Lektor: 
Zuzana Labašová
Mike Shreeve