Kalendár seminárov


Všetko
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
May
2021
> zobraziť uplynulé semináre
Formát: 02.06.2020
Formát: 02.06.2020
november 15 - november 18, 2018
Workshop má pomôcť účastníkom Komenského inštitútu spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti. ...
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
november 22 - november 25, 2018
Na workshope si študenti Sokratovho inštitútu rozoberú základné princípy práce s médiami, naučia sa písať tlačové správy, blogy a vyskúšajú si, aké je to stáť pred kamerou. ...
Lektor:
Marie Stracenská, Juraj Rizman
november 30 - december 02, 2018
Ženský seminár, na ktorom môžete objavovať kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretnete sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu.  ...
Lektor:
Jana Almaja Vaculčiaková
december 06 - december 09, 2018
Študenti sa v rámci tohto workshopu zamerajúna tému “ranku” - moci a osobnej sily. Budú skúmať spôsoby, ako používať svoju formálnu moc i osobnú silu efektívnym a legitímnym spôsobom. ...
Lektor:
Sylvia Ondrisková
január 17 - január 21, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa budú učiť chápať, ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov. Ako postupovať pri vyjednávaní a ako zvládať kritické momenty komunikácie či ako hľadať konsenzus v situáciách komunitných konfliktov.  ...
Lektor:
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.
január 24 - január 27, 2019
Intenzívny seminár pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez techniku Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravde a prehĺbiť sa v meditácii. Budete môcť tiež pracovať s emóciami a oslabovaním negatívnych tendencií, ktoré vytvárajú utrpenie v živote. ...
Lektor:
Katarína Levhart Miesler, Roman Miesler
január 28 - január 30, 2019
Seminár ponúka školenie v zručnostiach lektora zážitkových programov. Ako učiť pomocou zážitku, ako následne tento zážitok vo výučbe spracovať a pretaviť ho na vedomosť. ...
Lektor:
Juraj Hipš, Zuzana Gallayová
február 07 - február 10, 2019
Účastníci Komenského inštitútu si budú trénovať, ako žiakov vťahovať do diskusie, naučiť ich klásť otázky miesto tvrdení a vzbudiť v nich záujem o verejné problémy. ...
Lektor:
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.
február 15 - február 17, 2019
Seminár dáva podporu pre liečenie a nadviazanie kontaktu s vašim vnútorným dieťaťom, čím si k sebe vytvoríte nový vzťah, ktorý vám umožní vrátiť sa do sveta lásky, dôvery, radosti, citlivosti a kreativity. ...
Lektor:
Tomáš Arup Fodor, Markéta Ferstová
február 15 - február 17, 2019
Seminár ponúka priestor pre stavanie systemických konštelácii a tiež pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Je možné sa seminára aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém.  ...
Lektor:
PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.
marec 08 - marec 10, 2019
Seminár určený pre ženy sa venuje téme Mama a dcéra. Prúdenie lásky medzi týmito ženami tvorí základ pre lásku k sebe a lásku v širších medziľudských vzťahoch. Môžete túto lásku podporiť, rozvíjať, tvoriť, uvoľniť niektoré kvality vzťahu. ...
Lektorka:
Jana Almaja Vaculčiaková
marec 11 - marec 13, 2019
Kurz kritického myslenia ukáže učiteľom zelenej školy spôsoby, ako sa orientovať v množstve informácií a ako vaše znalosti pochopíte v čo najširších súvislostiach. ...
Lektori:
Ondrej Gažovič, Tina Gažovičová
marec 14 - marec 17, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa dozvedia čo sa môžeme naučiť z prírodných ekosystémov, ako žiť šťastný život, dostať sa „out of the box“ a niesť zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete. ...
Lektor:
Yossi Ghisberg
marec 29 - marec 31, 2019
Workshop poskytuje možnosť vyrobiť si vlastný šamanský rámový bubon. Bude pre vás nachystaný všetok materiál a nástroje, pod vedením majstra a skvelého lektora Radka Zítku.  ...
Lektor:
Radek Zítka
marec 29 - marec 31, 2019
Kurz ponúka skúsenosti s rozvíjaním kritického a tvorivého myslenia žiakov cez metódu filozofickej diskusie, pod vedením doc. Jána Kaliského, PhD. a doc. Lady Kaliskej, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici. ...
Lektori:
doc. Ján Kaliský, PhD., doc. Lada Kaliská, PhD.
apríl 30 - máj 02, 2019
Seminár o všímavej škole-Sati Pasala je určený pre učiteľov, ktorí majú záujem zapájať techniky mindfulness - všímavosti na svojich hodinách.  Je tiež pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všímavosti v bežnom živote. ...
Lektor:
Ctihodný Dhammajiva Maha Thero

Stránky