Kalendár seminárov


Všetko
Oct
2019
Nov
2019
Dec
2019
Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
> zobraziť uplynulé semináre
Formát: 20.10.2019
Formát: 20.10.2019
október 11 - október 14, 2018
Kurz má pomôcť účastníkom rozvinúť schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť. ...
Lektor:
Ondrej Gažovič
október 18 - október 21, 2018
Študenti Sokratovho inštitútu budú mať po štyroch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií v rukách zrealizovateľné projekty, ktoré budú prospešné pre okolie a vnútorne vás naplnia. ...
Lektor:
Tomáš Pešek
november 01 - november 04, 2018
Seminár ponúka techniky meditácie, psychologickej práce a tanca pre sebapoznanie, očistu, uvoľnenie a prípravu na smrť. Budete sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov.  ..., Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu. Ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života). ...
Lektor:
Roman Miesler, Katarína Levhart Miesler
november 09 - november 11, 2018
Workshop má pomôcť univeritným učiteľom pracovať s mocou, s privilégiami a ich vedomým používaním vo vzťahoch, v komunite a vo svete.  ...
Lektor:
Sylvia Ondrisková
november 15 - november 18, 2018
Workshop má pomôcť účastníkom Komenského inštitútu spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti. ...
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
november 22 - november 25, 2018
Na workshope si študenti Sokratovho inštitútu rozoberú základné princípy práce s médiami, naučia sa písať tlačové správy, blogy a vyskúšajú si, aké je to stáť pred kamerou. ...
Lektor:
Marie Stracenská, Juraj Rizman
november 30 - december 02, 2018
Ženský seminár, na ktorom môžete objavovať kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretnete sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu.  ...
Lektor:
Jana Almaja Vaculčiaková
december 06 - december 09, 2018
Študenti sa v rámci tohto workshopu zamerajúna tému “ranku” - moci a osobnej sily. Budú skúmať spôsoby, ako používať svoju formálnu moc i osobnú silu efektívnym a legitímnym spôsobom. ...
Lektor:
Sylvia Ondrisková
január 17 - január 21, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa budú učiť chápať, ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov. Ako postupovať pri vyjednávaní a ako zvládať kritické momenty komunikácie či ako hľadať konsenzus v situáciách komunitných konfliktov.  ...
Lektor:
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.
január 24 - január 27, 2019
Intenzívny seminár pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez techniku Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravde a prehĺbiť sa v meditácii. Budete môcť tiež pracovať s emóciami a oslabovaním negatívnych tendencií, ktoré vytvárajú utrpenie v živote. ...
Lektor:
Katarína Levhart Miesler, Roman Miesler
január 28 - január 30, 2019
Seminár ponúka školenie v zručnostiach lektora zážitkových programov. Ako učiť pomocou zážitku, ako následne tento zážitok vo výučbe spracovať a pretaviť ho na vedomosť. ...
Lektor:
Juraj Hipš, Zuzana Gallayová
február 07 - február 10, 2019
Účastníci Komenského inštitútu si budú trénovať, ako žiakov vťahovať do diskusie, naučiť ich klásť otázky miesto tvrdení a vzbudiť v nich záujem o verejné problémy. ...
Lektor:
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.
február 15 - február 17, 2019
Seminár dáva podporu pre liečenie a nadviazanie kontaktu s vašim vnútorným dieťaťom, čím si k sebe vytvoríte nový vzťah, ktorý vám umožní vrátiť sa do sveta lásky, dôvery, radosti, citlivosti a kreativity. ...
Lektor:
Tomáš Arup Fodor, Markéta Ferstová
február 15 - február 17, 2019
Seminár ponúka priestor pre stavanie systemických konštelácii a tiež pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Je možné sa seminára aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém.  ...
Lektor:
PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.
február 21 - február 24, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa dozvedia o skúsenostiach lektorky v oblasti prístupu k informáciám a efektívnej účasti verejnosti vo veciach životného prostredia. ...
Lektor:
Eva Kováčechová
marec 08 - marec 10, 2019
Seminár určený pre ženy sa venuje téme Mama a dcéra. Prúdenie lásky medzi týmito ženami tvorí základ pre lásku k sebe a lásku v širších medziľudských vzťahoch. Môžete túto lásku podporiť, rozvíjať, tvoriť, uvoľniť niektoré kvality vzťahu. ...
Lektorka:
Jana Almaja Vaculčiaková

Stránky