Od ilúzií k pravde - očistný a meditačný seminár

Seminár vychádza z náhľadu, kedy sa nesnažíme byť lepší, slobodnejší, ale opačne postupne očisťujeme to, čo prekrýva našu skutočnú podstatu, ktorou už sme. Pochopením sa viac uvoľňujeme a sme ochotní púšťať jednu ilúziu za druhou - to, čo sme si "mysleli že sme". Seminár bude prebiehať intenzívne a je určený pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez techniku Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravdeprehĺbiť sa v meditácii

Budeme rozvíjať uvoľnenosť, zároveň disciplínu, zdravý postoj a náhľad na duchovno. Rozvíjať súcit cez pochopenie a oslobodzovanie emócií a vykoreňovanie negatívnych tendencií, ktoré vytvárajú utrpenie v živote. Všetko sa zároveň budeme snažiť neustále prepájať s každodenným životom.

Očistná technika Pavúčí tanec - pomáha najmä očiste a liečeniu prostredníctvom pohybu/tanca, spevu a hudby. Očista a liečenie prebieha na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej úrovni. Podporuje kapacitu súcitu a služby pre druhých. Proces prebieha v kruhu. Každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede. 
V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti (traumy, šoky), ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré naďalej otravujú telo, myseľ, reč, srdce a podmieňujú náš život, vzťahy, prácu, vnútorný mier a uvoľnenie. Pomáha uvoľniť bloky, potlačené emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujeme úmerne tomu, ako sme pripravení a otvorení to pustiť. S pochopením, že očista nie je len jedno rázovou záležitosťou určitej techniky, ale že sa deje neustále v živote a tak sa učíme uvoľniť sa do nej. V rovine rozvíjania služby a modlitby v kruhu podporujeme spoločne toho, kto prechádza očistou. Pomáha to vystúpiť zo sebestrednosti a rozvíjať súcit a bezpodmienečnú službu a pomoc druhým.

Pri praktikovaní meditácie v sede sa budeme opierať o buddhistické prostriedky.

Pre prácu s emóciami využijeme najmä tanec a psychologické nástroje.

Cena

97 eur ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od štvrtka večere do nedele obeda, organizačný poplatok). V tomto poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčanú výšku daru: 70 eur. Je to odporúčaná suma -  je teda možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, ale môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že chcete rozvinúť štedrosť.