Tréning pre lektorov zážitkovej pedagogiky

Ako učiť pomocou zážitku? Ako následne tento zážitok vo výučbe spracovať a pretaviť ho na vedomosť? Ako pracovať so skupinou tak, aby sa pri výučbe využili spoločná dynamika a aby učenie bolo nielen o získavaní informácií, ale aj o rozvoji tzv. mäkkých zručností?

Tento seminár vám ponúkne príležitosť zažiť si zážitkové učenie na vlastnej koži a zároveň si osvojíte základné zručnosti ako je review či práca so skupinovou dynamikou.