Kurz všímavej školy

V spolupráci s Meditačným centrom Javorie sme pripravili seminár o Všímavej škole - Sati Pasala. Určený je pre učitelov, ktorí majú záujem zapájať techniky mindfulness - všímavosti na svojich hodinách.  Zaujímavý však môže byť aj pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všímavosti v bežnom živote.

Projekt Všímavá škola - Satipasala bol založený Ctihodným Dhammajiva Maha Therom zo Srí Lanky za účelom prinášať do škôl všímavosť hravým a sekulárnym spôsobom. Zapojených je už mnoho škôl, prevažne na Srí Lanke.  Pridá sa aj vaša škola?

Čo je všímavosť?

 • Bdelosť od okamžiku k okamžiku, s jasným zámerom, bez hodnotenia.
 • Je to stav mysle, pri ktorom sme si plne vedomí čo si myslíme, čo hovoríme.
 • Myseľ, ktorá dokáže sústredene počúvať a zapamätať si čo bolo povedané.
 • Je to kvalitné vykonávanie jednej veci v jednom momente.

Cieľ semináru

 • Vysvetliť vám čo je to všímavosť (v páli jazyku Sati) a prečo je pre nás dôležitá.
 • Ukázať vám praktické hry a aktivity, ktoré prirodzene podporujú všímavosť a koncentráciu.
 • Naučiť vás ako praktikovať všímavosť v bežnom živote, alebo na hodinách v škole.
 • Aktivity na rozvoj všímavosti v chôdzi, v denných aktivitách, pri hrách, alebo v sede.

„ Pokiaľ si prajete mať kvalitný život, mali by ste mať kvalitnú myseľ. „

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku, tlmočenie bude zabezpečené avšak všetky materiály a online podpora do budúcna je len v angličtine. Hlavný lektor je budhistický mnich, ale projekt Sati pasala je vedený ako sekulárny, čiže je určený pre širokú verejnosť bez ohľadu na duchovné smerovanie.

Cena

69 eur  V cene je ubytovanie, strava, tlmočenie a organizácia. V cene nie je príspevok za lektorné. To budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. 

Prihlásenie je záväzné až po uhradení poplatku. Stornom podmienky pri zrušení účasti po zaplatení poplatku:

Storno poplatky pri zrušení účasti

Výška storna
viac ako 6 mesiacov
pred termínom začiatku akcie
20 €
6 - 4 mesiace
pred termínom začiatku akcie
50 % zo zálohy
3 - 1 mesiac
pred termínom začiatku akcie
80 % zo zálohy
30 - 3 dni
pred termínom začiatku akcie
90 % zo zálohy
menej ako 3 dni
pred termínom začiatku akcie
100 % zo zálohy

Taktiež sa môžete po skončení presunúť do meditačného centra Javorie, ktoré je pomerne blízko Zaježovej, kde lektor semináru Bhante Dhammadjiva vedie meditačný kurz pre verejnosť do 8.5. 2019. Viac informácií o meditačnom kurze s Bhante Dhammadjiva na Javorí nájdete TU.  

English Description

In cooperation with Meditation centre Javorie we are introducing Mindful school seminar - Sati Pasala. It is designed for teachers who would like to use mindfulness techniques in classroom. However it can be interesting for anybody who would like to improve their mindfulness in daily life.

The project Sati Pasala was established by Venerable Dhammajiva Maha Thero from Sri Lanka. The main focus is to bring mindfulness to schools in a secular way. There are already many schools involved. Will your school be part of it as well?

What is mindfulness?

 • Moment to moment awareness, on purpose without judgement
 • It is a state of mind where we are fully aware of what we think or what we say
 • Allows listening intently to lectures, with focus and to recall what was said.
 • One thing at a time and that done well.

The aim of the seminar:

 • To explain what is mindfulness (Sati in Pali) and why it is important for us
 • Show you practical examples of games and activities that naturally support mindfulness and concentration
 • To enable you to practice mindfulness in daily life or during school lessons.
 • To develop mindfulness in walking, in daily activities, during games or in sitting.
 • If you wish to have a quality life, you should have a quality mind.

The seminar will be in English, translated into Slovak. All materials and online support is in English. The main lector is a Buddhist monk, but the project of Sati Pasala is operating in a secular manner, so it is designed for general public with no specific spiritual background. 

Prize: 69 €. This prize covers only the organization fees, accommodation and food. The teachers are payed on Dana basis. Booking and more info at: zajezova@zivica.sk, 00421917517267

More information about the project: https://www.satipasala.org/

Attention !  You can immediately after this seminar continue with Bhante Dhamadjiva meditation course in meditation centre Javorie, which si close to Zajezova. More information about this course