Seminár systemických konštelácií

Tento seminár je príležitosťou pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Je možné sa seminára aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém. Aj v tomto prípade si zúčastnení veľa odnášajú z práce na systémoch ostatných účastníkov.

Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. Táto metóda však umožňuje pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzajomných vzťahoch a dynamikách.

V rámci rodiny z ktorej pochádzame, alebo ktorú vytvárame, sme prepojení aj s minulými generáciami, čo zásadne formuje naše videnie sveta, to ako myslíme, cítime a konáme. Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. Postupným prebudovávaním systému sa tak nachádza jeho vnútorný poriadok a každý člen systému nachádza postupne svoje “správne” miesto, čím sa vytvára riešenie pre daný systém.

O metóde systemických konštelácií sa môžete dočitať viac na linku: http://www.cask.cz/o-konstelacich/

Cena

130 eur (v cene je započítané lektorné, ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok na 3 dni)