O mamách a dcérach - ženský seminár

Seminár určený pre ženy sa venuje téme Mama a dcéra. Prvý človek, s ktorým v živote nadväzujeme kontakt, je naša mama. Bez mamy nie je dcéra a bez dcéry mama. Nepretržite sa od seba učíme a podporujeme sa v tom, čo robíme. Sprevádzame sa celým životom, nech už má toto sprevádzanie akékoľvek kvality. Toto silné spojenie má svoje separačné procesy, v ktorých sa mení priebežne forma vzťahu. Prúdenie lásky medzi týmito ženami tvorí základ pre lásku k sebe a lásku v širších medziľudských vzťahoch. Môžeme túto lásku podporiť, rozvíjať, tvoriť, uvoľniť niektoré kvality vzťahu, ak sa tak rozhodneme. Venujme témam lásky medzi mamami a dcérami svoju pozornosť, pozrime sa na spôsoby a možnosti, ktoré slúžia v každodennej realite na zlepšenie tohto celoživotného vzťahu, ktorý je súčasťou celého života.

Ďalšie, nadväzujúce víkendy s lektorkou, ktoré môžete, ale aj nemusíte absolvovať.

Robím, čo milujem: 6. 9. – 8. 9. 2019

Láska bezpodmienečná a ženská spiritualita? 29. 11. – 1. 12. 2019

Počas víkendov si zažijete zdieľanie ženských príbehov a odovzdávanie skúseností a vedomostí. Hlbšie zdieľanie tém, ktoré sa spájajú s láskou a sú súčasťou nášho každodenného života. Vytvoríme bezpečné prostredie plné záujmu, prijatia, slobody v prejavení sa, úcty, rešpektu, uznania, dôvery, spolupráce, múdrosti žien. Zažijeme ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, bez súťaženia, posudzovania, hodnotenia s pochopením a ženskou premenlivosťou.

Dozvieme sa o princípoch, ktoré žijeme vo svojich rodinách. O vzťahoch k rodičom, k sebe, k partnerom, deťom, k blízkym aj vzdialeným ľuďom. Spoznáme možnosti prejavovania a rozvíjania lásky v medziľudských vzťahoch. Naučíme sa porozumieť signálom tela, reagovať na ne a vnímať ženskú múdrosť, ktorú v sebe máme. Vytvoríme cesty k sebaláske, sebaúcte, sebadôvere, sebahodnote, sebavedomiu, cesty k vlastnej duši .

Stretnutia sú príležitosťou spoznať súvislosti bytia, žiť vedomejšie a dôverovať si pri objavovaní odpovedí na vlastné otázky. Získame náhľad na to, čo aktuálne žijeme a možno sa rozhodneme  pre posun želaným smerom. Spoznáme sebapoznávacie techniky, hry, prvky tanečno-pohybovej terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, vône, meditácie, masáže, tvorivé aktivity, ktoré budete môcť použiť v každodennej realite. Zažijeme podporu a povzbudenie žien v náročnejších obdobiach života. Čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, prírodu, priateľstvá. Inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší nový život.

Ženské stretnutia majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením lektoriek s bohatými  skúsenosťami.

Lektorka

Jana Almaja Vaculčiaková - www.sulad.sk 

Hostia víkendov: Alžbeta Vaculčiaková a Magdalena Vaculčiaková

Viac o lektorkách nájdete aj tu 

Cena

190 € (V cene je ubytovanie, vegetariánska celodenná strava+pitný režim, lektorky, materiál k programom, darčeky)

AKCIA pri úhrade do 24. decembra 2018: za víkend podľa výberu 170€, príspevok za 3 víkendy 495€

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť po dohode splátkový kalendár na dve platby. Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky.

Darček: Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby v priebehu roka 2019. Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, si môžu overiť svoje rozhodnutie a pred platbou využiť štvrťhodinovú konzultáciu (mail, telefón, osobné stretnutie).