Hodnotiteľská víkendovka Zelenej školy

V medzinárodnom programe Zelená škola každoročne prejde hodnotením vyše 100 škôl z celého Slovenska. Počas hodnotiteľskej víkendovky preškolíme 20 hodnotiteľov, externých pomocníkov, ktorý navštívia jednotlivé školy. Povieme si novinky z programu Zelená škola a oboznámime sa s pravidlami a priebehom hodnotenia.

Kurz je určený len pre hodnotiteľov projektu Zelená škola.