Záverečné skúšky – Sokratov inštitút

Záverečné skúšky sú zavŕšením celoročnej práce študentov. Čaká ich obhajoba mikroprojektu pred odbornou komisiou, ktorá rozhodne o tom, či sa pridajú k úspešným absolventom. V druhej polovici workshopu sa vzdelávacie centrum na Zaježovej naplní študentmi zo všetkých doterajších ročníkov. Postupne sa tak vytvára stále väčšia a rozmanitejšia sieť angažovaných mladých ľudí s podobnými hodnotami, ideálmi a cieľmi.

Akcia je určená len pre študentov Sokratovho inšitútu.