Záverečné skúšky Sokratov inštitút

Záverečné skúšky formou kolokvia sú zavŕšením celoročnej práce študentov Sokratovho inštitútu. Čaká ich obhajoba projektu pred odbornou komisiou, ktorá rozhodne o tom, či sa pridajú k úspešným absolventom a obhliadneme sa za celým rokom. V druhej polovici workshopu sa vzdelávacie centrum na Zaježovej naplní absolventmi a absolventkami všetkých doterajších ročníkov, zaujímavými hosťami, workshopmi a diskusiami. Budeš tak maž možnosť spoznať nových ľudí, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami ako ty a stať sa súčasťou stále väčšej a rozmanitejšej siete angažovaných mladých ľudí s podobnými hodnotami, ideálmi a cieľmi.

Podujatie je určené len pre študentov a absolventov Sokratovho inšitútu.