Teambuilding študentov Sokratovho inštitútu

Anotácia workshopu

Na úvodnom workshope vytvárame z neznámej dvadsiatky študentov jeden súdržný tím spojený priateľstvom. Aktivity vedieme formou zážitkovej pedagogiky, riešime rôzne modelové situácie a hodnotíme ich. Prostredie zaježovských lazov je ako stvorené aj na outdoorové aktivity.

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.