Teambuilding študentov Sokratovho inštitútu

Na úvodnom workshope vytvárame z neznámej dvadsiatky študentov jeden súdržný tím. Prostredie zaježovských lazov je ako stvorené aj na outdoorové aktivity. Formou zážitkovej pedagogiky si študenti vyskúšajú rôzne modelové situácie a ponoria sa do základných tém Sokratovho inštitútu, ako myslieť out of the box, ako a prečo prevziať iniciatívu a ako sa nezľaknúť líderstva. Zároveň študentom tím pomôže definovať problém v ich okolí, ktorý by si chceli vyriešiť ako svoj sokratovský projekt a naučia ich urobiť si analýzu východiskovej situácie.

Workshop je určený len pre študentov Sokratovho inšitútu.