Juraj Hipš

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Po skončení štúdia pracoval ako kurič a stredoškolský učiteľ. Na niekoľkých základných a stredných školách vyučoval environmentálnu výchovu a náuku o spoločnosti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na svojej alma mater. Od svojich pätnástich rokov pôsobí  v neziskovom sektore. Rodený Bratislavčan, ktorý sa presťahoval na lazy, kde zakladal prvú komunitnú školu a stál pri zrode Vzdelávacieho centra Zaježová. S manželkou a tromi deťmi žije na Zaježovej. Vo voľnom čase rúbe drevo na zimu.

Exi eko

štvrtok, 4. jún 2020 - nedeľa, 7. jún 2020

4 intenzívne dni strávené so sebou, ochutnávku toho, čo ešte môžeš spoznať i rozvíjať. Budeš mať možnosť sa dotknúť svojej duše cez psychológiu, spiritualitu, filozofiu, telo i myseľ. Intenzívny zážitok je zaručený.
Priprav sa aj na možné vystúpenie zo svojej komfortnej zóny, a preto budeš potrebovať spacák, karimatku, pevnú obuv, športové i pohodlné oblečenie a obutie, šatku, fľašu na vodu...

Na procesy objavovania Tvojich 4 duší (rodinná, kmeňová, esenciálna, veľká) pozývajú 4 skúsení ľudia, ktorí Ťa budú s láskou a porozumením sprevádzať:

Lektor: 
Zlatka Šramová
Andrea Tóthová
Juraj Hipš
Ivana Poláčková

Záverečné skúšky Sokratov inštitút

streda, 24. jún 2020 - nedeľa, 28. jún 2020

Záverečné skúšky formou kolokvia sú zavŕšením celoročnej práce študentov Sokratovho inštitútu. Čaká ich obhajoba projektu pred odbornou komisiou, ktorá rozhodne o tom, či sa pridajú k úspešným absolventom a obhliadneme sa za celým rokom. V druhej polovici workshopu sa vzdelávacie centrum na Zaježovej naplní absolventmi a absolventkami všetkých doterajších ročníkov, zaujímavými hosťami, workshopmi a diskusiami.

Lektor: 
Jana Ďaďová
Zuzana Gallayová
Juraj Hipš