STRATY & NÁLEZY- terapeuticko zážitkový pobyt

4-dňový terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí, ktorí cítia byť touto témou oslovení alebo práve prechádzajú vysporiadavaním sa po strate akéhokoľvek druhu. Či už je to rozchod s partnerom, smrť blízkeho človeka/tvora, strata zamestnania, životných plánov, ilúzií, …

Porozumieť procesu smútenia je kľúčové. Práca so zármutkom pomáha porozumieť tomuto procesu  i prijať pomoc zvonka, urobiť aktívne niečo pre to, aby sme zvládli stratu čohokoľvek. Potrebujeme úprimne a naplno smútiť, aby sme sa mohli navrátiť do života. Počas pobytu budeme hľadať autentický spôsob ako vyjadriť bolesť a  ísť hlbšie do seba. Plne precítiť všemožné emócie spojené so stratou, identifikovať svoje zvládacie mechanizmy, prijať sa, zvedomiť si príležitosti ukryté v strate a ukotviť sa v nových prospešných návykoch.

Sprevádzať terapeutickými procesmi  a zážitkami zvedomovania minulosti, prijatia, odpustenia, vďačnosti, skúmania prítomnosti a svojich zručností/darov/talentov, definovania zmyslu i vízie vás budú:

Jana Pitková - certifikovaná poradkyňa pre pozostalých a Andrea Tóthová - lektorka zážitkových kurzov

Počet účastníkov je limitovaný.

Cena

160 Eur (poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu a lektorné)