Andrea Tóthová

Lektorka zážitkových kurzov pre všetky vekové kategórie, učiteľka, matka. Absolvovala aj výcviky Procesovo orientovanej psychológie - Facilitace skupinových procesu v Prahe, Arterapie - Gracent v Prahe, lektorské kurzy Prázdninovej školy Lipnice v Brne. Pre CEEV Živica spolulektorovala ročný kurz Existenciálna ekovýchova a víkendový Vnútorný učiteľ. K téme strát a smrti sa dostala aj vďaka práci pre Kolobeh života na pobytoch pre siroty.

STRATY & NÁLEZY- terapeuticko zážitkový pobyt

piatok, 23. august 2019 - pondelok, 26. august 2019

4-dňový terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí, ktorí cítia byť touto témou oslovení alebo práve prechádzajú vysporiadavaním sa po strate akéhokoľvek druhu. Či už je to rozchod s partnerom, smrť blízkeho človeka/tvora, strata zamestnania, životných plánov, ilúzií, …

Lektor: 
Jana Pitková
Andrea Tóthová