Straty a nálezy ako vnútorný učiteľ

Kurz, ktorý používa prvky terapie a zážitkovej pedagogiky. Bol vytvorený na základe dlhoročnej práce lektoriek o. z. Kolobeh života s klientmi v rôznych životných situáciách, ktorí po absolvovaní oceňovali najmä možnosť byť samým so sebou na vedomej úrovni, vyskúšať si rôzne techniky sebaspoznávania, prejsť procesmi vnútornej práce v doprovode skúsených a láskavých lektoriek.

Program je založený na hlbokej vnútornej práci so sebou, lebo sme presvedčené, že sám sebe vieme byť učiteľmi, že pravda a láska, ktorú v sebe prirodzene máme, nás vedie správnym smerom. Aktivity smerujúce s sebe ako vnútornému učiteľovi, sú terapeutické i zážitkové (a práve tie sa dajú použiť aj pri ďalšej práci s deťmi i dospelými).

Teória bude zastúpená tiež, vždy preklopená do konkrétnych cvičení.

Jana Pitková a Andrea Tóthová ponúkajú nielen pre odbornú verejnosť svoje skúsenosti v oblasti sebarozvoja aj pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Sme z občianskeho združenia Kolobeh života, v ktorom pracujeme s pozostalými. Robíme pre deti tábory, pre dospelých víkendovky a terapeuticko-zážitkové pobyty. Skúsenosti máme aj z iných organizácií, kde sme sa vzdelávali alebo pracovali na rôznych pozíciach.

Cena za kurz je 260€ vrátane programu, materiálu, ubytovania a stravy v krásnom prostredí a výbornou stravou.

Bližšie informácie a prihlášky
tota@original.sk, 0904 513 663, www.kolobehzivota.sk