Jana Pitková

Certifikovaná poradkyňa pre pozostalých, terapeutka metódy RUŠ a terapeutických ladičiek. Vlastná rodinná tragédia ju priviedla k práci s rodinami, čo prišli o jedného, alebo viacerých blízkych členov. V roku 2013 založila s podporou Ligy za duševné zdravie  občianske združenie Kolobeh života, ktoré pomáha rodinám pozostalých vyrovnať sa s ťažkou stratou najbližších.

 

STRATY & NÁLEZY- terapeuticko zážitkový pobyt

piatok, 23. august 2019 - pondelok, 26. august 2019

4-dňový terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí, ktorí cítia byť touto témou oslovení alebo práve prechádzajú vysporiadavaním sa po strate akéhokoľvek druhu. Či už je to rozchod s partnerom, smrť blízkeho človeka/tvora, strata zamestnania, životných plánov, ilúzií, …

Lektor: 
Jana Pitková
Andrea Tóthová