Podporná skupina v každodennom živote

Víkendové stretnutie v zaježovskej prírode je pre ľudí, ktorí o lektorskej práci a podporných skupinách uvažujú alebo so skupinami už pracujú a cítia, že potrebujú nové inšpirácie, informácie a zdieľanie skúseností. Na toto stretnutie nadväzuje niekoľko ďalších, špecificky zameraných stretnutí počas celého roka 2020, ktoré môžete absolvovať, ak si chcete rozšíriť ďalšie zručnosti. Výber víkendu záleží len od vás z našej strany pripravujeme komplexný program, ktorý odporúčame v prípade, že potrebujete podporiť  kompetencie. 

 

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

V rôznych oblastiach života. Stretávame sa s nimi pri rôznorodých skupinových akciách zameraných na osobný rozvoj, pri stretnutiach ľudí s podobnými záujmami alebo problémami, na ženských alebo mužských kruhoch, pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci s mládežou, pri práci s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami, v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri cvičení jogy, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní a turistike, pri učení sa jazykov, v kluboch s rôznym zameraním, pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok,.  A keď sa pozrieme na podporné skupiny širšie, vidíme ich aj vo svojich rodinách, školách, komunitách a pod. 

 

Víkend je určený pre vás, ak

  • túžite vytvárať alebo už vediete podporné skupiny;
  • zaujíma vás téma podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;
  • chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;
  • cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa;
  • potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;
  • chcete zdieľať svoje skúsenosti a myšlienky o vedení podporných skupín;
  • chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Každý z účastníkov si vypracuje a odnesie so sebou vlastný manuál k práci so skupinou. Kladieme dôraz na bezpečie lektora a bezpečie podpornej skupiny.

 

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť.

S podpornými skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúseností alebo zručností, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú, majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Sú aj pre ľudí, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby, ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie.

Podporná skupina je jednou z možností, ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú možnosť kultivovať sebavedomie, sebaláska a sebadôveru účastníkov a účastníčok. Sú prostredím na tvorenie nového spôsobu života v spolupráci. Môžu byť základom pri vytváraní komunít v našej spoločnosti. 

V skupinách je veľmi dôležité podporné a bezpečné prostredie. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, aj rôznorodých obohacujúcich procesov v skupine. Takémuto prostrediu vytvára podmienky lektor a skupinu týmito možnosťami sprevádza smerom k spoločnému zámeru.

 

Čo sa na víkende dozviete:

Podporná skupina od A po Z

Tvorba skupín a ich široké možnosti. Zámer pre vznik skupiny. Výber priestoru,čas, veľkosť skupiny. Pravidlá skupiny, dynamika skupiny, cyklický proces v skupine, možnosti jednoduchej diagnostikácie skupiny.  Možnosti skupiny - podpora, zážitok, edukácia,terapia.

Témy, bezpečie

Témy skupín, definícia tém a práca s nimi. Bezpečie a podpora, zdravá a rešpektujúca komunikácia. Moc a hierarchia v skupine. Hranice v skupine,  Situácie, ktoré môžu nastať - konflikt, ticho, uvoľnenie, aktivita, hodnotenie, posudzovanie, rady, emócie, pocity. Prijatie všetkých účastníkov s ohľadom na odlišnosti, ich integrácia a priestor na zdieľanie.

Techniky, inšpirácie

Inšpirácie k možnostiam  práce s ľuďmi. Trénovanie techník. Inšpirácia psychomotorickými hrami, pohybom a jeho možnosťami, tvorivými technikami, osobnostnými cvičeniami. Manuál k hrám so skupinami. Účastníci si odnesú inšpirujúci materiál k zoznamovacím cvičeniam.

 

Cenník „Podporná skupina v každodennom živote“

Trojdňové stretnutie 190€/ organizácia, ubytovanie, plná penzia, materiál k víkendu, lektorka, malé občerstvenie.

Počet účastníkov  v skupine je max. 20 ľudí.

Kedy: 22. 5. - 24.5. 2020 Vzdelávacie centrum Zaježová

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Pre zabezpečenie účasti na seminári je nutné vyplniť záväznú prihlášku a zaplatiť poplatok na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

 

Víkendy si môžete vybrať podľa tém, ktoré vás zaujmú

Ak sa rozhodnete pre otvorenie podpornej skupiny a  máte chuť ísť do tém hlbšie, po víkende na Zaježovej sa môžete zúčastniť ďalších víkendových seminárov podľa vlastného výberu:

Dvojdňové vo Zvolene alebo v B. Bystrici

Lektor v podpornej skupine 18. 7.- 19. 7. 2020

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 19. 9. - 20.9. 2020

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 17. 10. - 18. 10. 2020

Trojdňové vo vzdelávacom centre Zaježová 

Od podpornej skupiny ku komunite 27. - 29. 11. 2020

Odporúčame absolvovať celý cyklus, získate tým príležitosť na  zoznámenie sa s plnými možnosťami vytvárania, vedenia, financovania, trénovania podporných skupín a  lektorskej práce s prechodom do komunitného spôsobu života.

Minimálny lektorský príspevok na dva dni: 120€/ víkend/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendom/ ubytovanie a stravu si zabezpečuje účastník sám.

Minimálny lektorský príspevok na 3 dni: 190€/ víkend/ lektorky, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendu, ubytovanie, plná penzia Víkendy sa konajú vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Minimálny lektorský príspevok na celý cyklus je 700€

V prípade záujmu o splátkový kalendár ma, prosím, kontaktujte.

 

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke a tešíme sa na stretnutia s vami.