Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka podporných skupín, prednášok, seminárov, a kurzov od roku 2007. Svoju pozornosť venuje hlavne ženským témam. Riaditeľka občianskeho združenia Súlad zo Zvolena. 

Pozorujem a prijímam život ako nepretržitý sled udalostí, ktoré sú podnetmi na rozvíjanie schopností a vytváranie krajšieho, vedomejšieho, prirodzenejšieho a príjemnejšieho sveta. Sprevádzam ľudí individuálne pri objavovaní riešení, ktoré potrebujú v jednotlivých oblastiach života. 10 rokov vytváram prostredie a vediem podporné skupiny žien a zmiešané skupiny na rôzne témy. Svoju pozornosť zameriavam na témy, ktoré sa v našich životoch objavujú a v každodennom živote im venujeme málo pozornosti. Vediem ženy prírodnými cyklami, čím sa približujeme k prirodzenému spôsobu života. Sprevádzam pri spoznávaní svojej premenlivosti, udržiavaní vlastnej vnútornej rovnováhy, psychického a fyzického zdravia ženy. Viac o lektorke: http://sulad.sk/lektori/jana-almaja-vaculciakova/ 

Cesta lásky v živote ženy - Láska bezpodmienečná a ženská spiritualita

piatok, 29. november 2019 - nedeľa, 1. december 2019

V cykloch ročných období v nádhernej prírode stredného Slovenska, nahliadneme do vlastných životov s úmyslom pozorovať, spoznávať a podporovať prúdenie lásky v každodennom živote.  
Láska je v nás a posúvame ju ďalej.  Všetko, čo spoznáme my ženy, posúvame k našim deťom, partnerom, manželom, mužom, rodičom, priateľom, príbuzným, blízkym. Cesty lásky nás povedú od materskej lásky k láske k sebe a následne k vytváraniu spokojnejších láskavejších medziľudských vzťahov v rodinách a širšom prostredí.

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková

Cesta lásky v živote ženy - Robím, čo milujem

piatok, 6. september 2019 - nedeľa, 8. september 2019

V cykloch ročných období v nádhernej prírode stredného Slovenska, nahliadneme do vlastných životov s úmyslom pozorovať, spoznávať a podporovať prúdenie lásky v každodennom živote.  
Láska je v nás a posúvame ju ďalej.  Všetko, čo spoznáme my ženy, posúvame k našim deťom, partnerom, manželom, mužom, rodičom, priateľom, príbuzným, blízkym. Cesty lásky nás povedú od materskej lásky k láske k sebe a následne k vytváraniu spokojnejších láskavejších medziľudských vzťahov v rodinách a širšom prostredí.

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková

Radosť ženy a ženský princíp v nás - ženský seminár

piatok, 30. november 2018 - nedeľa, 2. december 2018

Ženský seminár, na ktorom môžete objavovať kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretnete sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu. 

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková