Jana Almaja Vaculčiaková

S podpornými skupinami pracuje 14 rokov, téme sa venovala už vo svojej záverečnej práci na Pražskej vysokej škole psychosociálních studií. Rada vytvára prostredie na zdieľanie skúseností a spájanie ľudí. Fascinujú ju možnosti osobného rastu, ktoré v sebe podporná skupina skrýva, aj jej potenciál prerásť v komunitu a vytvárať veci SPOLU.

Podporuje lektorov a lektorky v práci s ľuďmi spôsobom, ktorí bude bezpečný pre nich aj pre účastníkov skupín. Za najdôležitejšiu považuje dôveru v skupine, vďaka ktorej sa vytvára priestor pre zdieľanie a rast.

Od podpornej skupiny ku komunite

piatok, 27. november 2020 - nedeľa, 29. november 2020

Zapotecký intelektuál, Jaime Martínez Luna, napísal o spôsobe života v pôvodných komunitách v mexickom štáte Oaxaca:

„Sme komunita, opak individuality; sme komunitné územie, nie súkromné vlastníctvo; sme priestor pre zdieľanie, nie sme konkurencia; sme polyteizmus, nie monoteizmus. Sme priestor pre výmenu, nie podnikanie; sme rozmanitosť, nie rovnakosť,… Sme vzájomne závislí, nie slobodní. Máme autority, nie panovníkov.“

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková

Podporná skupina v každodennom živote

piatok, 22. máj 2020 - nedeľa, 24. máj 2020

Víkendové stretnutie v zaježovskej prírode je pre ľudí, ktorí o lektorskej práci a podporných skupinách uvažujú alebo so skupinami už pracujú a cítia, že potrebujú nové inšpirácie, informácie a zdieľanie skúseností. Na toto stretnutie nadväzuje niekoľko ďalších, špecificky zameraných stretnutí počas celého roka 2020, ktoré môžete absolvovať, ak si chcete rozšíriť ďalšie zručnosti. Výber víkendu záleží len od vás z našej strany pripravujeme komplexný program, ktorý odporúčame v prípade, že potrebujete podporiť  kompetencie. 

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková

Cesta lásky v živote ženy - Láska bezpodmienečná a ženská spiritualita

piatok, 29. november 2019 - nedeľa, 1. december 2019

V cykloch ročných období v nádhernej prírode stredného Slovenska, nahliadneme do vlastných životov s úmyslom pozorovať, spoznávať a podporovať prúdenie lásky v každodennom živote.  
Láska je v nás a posúvame ju ďalej.  Všetko, čo spoznáme my ženy, posúvame k našim deťom, partnerom, manželom, mužom, rodičom, priateľom, príbuzným, blízkym. Cesty lásky nás povedú od materskej lásky k láske k sebe a následne k vytváraniu spokojnejších láskavejších medziľudských vzťahov v rodinách a širšom prostredí.

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková

Cesta lásky v živote ženy - Robím, čo milujem

piatok, 6. september 2019 - nedeľa, 8. september 2019

V cykloch ročných období v nádhernej prírode stredného Slovenska, nahliadneme do vlastných životov s úmyslom pozorovať, spoznávať a podporovať prúdenie lásky v každodennom živote.  
Láska je v nás a posúvame ju ďalej.  Všetko, čo spoznáme my ženy, posúvame k našim deťom, partnerom, manželom, mužom, rodičom, priateľom, príbuzným, blízkym. Cesty lásky nás povedú od materskej lásky k láske k sebe a následne k vytváraniu spokojnejších láskavejších medziľudských vzťahov v rodinách a širšom prostredí.

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková

Radosť ženy a ženský princíp v nás - ženský seminár

piatok, 30. november 2018 - nedeľa, 2. december 2018

Ženský seminár, na ktorom môžete objavovať kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretnete sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu. 

Lektor: 
Jana Almaja Vaculčiaková