Cesta lásky v živote ženy - Robím, čo milujem

V cykloch ročných období v nádhernej prírode stredného Slovenska, nahliadneme do vlastných životov s úmyslom pozorovať, spoznávať a podporovať prúdenie lásky v každodennom živote.  
Láska je v nás a posúvame ju ďalej.  Všetko, čo spoznáme my ženy, posúvame k našim deťom, partnerom, manželom, mužom, rodičom, priateľom, príbuzným, blízkym. Cesty lásky nás povedú od materskej lásky k láske k sebe a následne k vytváraniu spokojnejších láskavejších medziľudských vzťahov v rodinách a širšom prostredí.


Prinášame 5 stretnutí. Je na vás, či prejdete celým cyklom, alebo si vyberiete len niektoré z víkendových stretnutí. Obe možnosti sú správne, víkendy sú tak pripravené. Ženy, ktoré prejdu celým cyklom, budú jasnejšie vnímať spojenie jednotlivých životných tém. Pochopia vývojové fázy ženského života, aj spojenie s prírodou počas tejto ročnej cesty. Budú mať dostatok zručností k tomu, aby aktivovali lásku k sebe a lásku k blízkym, podľa toho, ako to budú vo svojej každodennosti potrebovať.


K víkendovým stretnutiam sme vybrali dve nádherné miesta. Vzdelávacie centrum Zaježová a krásnu, skvelo vybavenú chatu Blato v nádhernej prírode Podpoľania. Budeme na nich môcť zažiť kontakt s prírodou a užiť si sauny, krásnu čajovničku v Zaježovej alebo krytý bazén na Blate.


Stretnutia sú pre všetky ženy bez ohľadu na vek, ktoré cítia, že potrebujú čas pre seba. Pre ženy, ktoré vnímajú, že rôzne podoby lásky v ich životoch potrebujú pozornosť a podporu , aby ju mohli naplno žiť a prejavovať. Víkendy sú pre ženy, ktoré túžia v bezpečnom prostredí vystúpiť zo svojej každodennosti, túžia sa podeliť s tým, čo poznajú a vnímajú. Potrebujú  zdieľať a komunikovať so ženami, hľadajú nové inšpirácie, potrebujú pochopiť zákonitosti lásky a rozprúdiť ju v sebe a vo svojich medziľudských vzťahoch. Pre ženy, ktoré cítia, že prišiel ich čas na relaxáciu, pohyb, zábavu, starostlivosť o seba, psychohygienu, čas na tvorenie vlastného života. Môžeme čakať na iných alebo podporíme a vytvorime práve to, čo nám najviac chýba.


Témy jednotlivých víkendov:

  • I.  O mamách a dcérach 8. 3. – 10. 3. 2019 – Zaježová 
  • II. Láska v partnerských vzťahoch  3. 5. – 5. 5. 2019 – Blato 
  • III. Láska a naše deti  19. – 21. 7. 2019 – Blato 
  • IV. Robím, čo milujem 6. 9. – 8. 9. 2019 – Zaježová
  • V.  Láska bezpodmienečná a ženská spiritualita 29. 11. – 1. 12. 2019 – Zaježová  

 

IV. Robím, čo milujem 6. 9. – 8. 9. 2019 – Zaježová

Sebaprejavenie, sebanaplnenie, sebarealizácia sú slová, za ktorými sa skýva to, čo robím s láskou, čomu venujem pozornosť, kde cítim motiváciu, čo ma napĺňa? Čo s láskou odovzávam ďalej? Tam som naozaj ja, tam sa môžem prejaviť, tvoriť, rásť, realizovať sa a následne cítiť naplnenie a zmysel bytia. V čom som jediná medzi všetkými? Láska je indikátorom cesty k poslaniu. Túžba po láske nás môže doviesť k práci, v ktorej sa budeme cítiť naplnené.  Alebo naopak práca nás môže priviesť k osobnému naplneniu potrieb. A nie vždy to musí byť práve práca, ktorá nás bude aj živiť, niekedy potrebujeme práve sebarealizáciu, lebo prácu, ktorá nás živí máme. Láska nás vedie k prijatiu a pochopeniu ostatných, láska nás vedie k vytváraniu sociálnych sietí, ktoré sú dôležité pre náš osobný aj pracovný  život.

  • Príspevok za víkend  190€
  • Príspevok za 3 víkendy 480€.


V cene je ubytovanie, vegetariánska celodenná strava + pitný režim, lektorky, materiál k programom, darčeky, bazén, sauna, trampolína, čajovňa/podľa miesta víkendu.


Víkendy je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. 


V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím. Prihlasujte sa, prosím, záväzne, mailom jvaculciakova@gmail.com. Obratom zasielame PRIHLÁŠKU. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

 

Darček:

Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby v priebehu roka 2019.
Pozvané hostky k jednotlivým programom. Alžbeta Vaculčiaková, Magdaléna Vaculčiaková a iní.
Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, si môžu overiť svoje rozhodnutie a pred platbou využiť  štvrťhodinovú konzultáciu (mail, telefón, osobné stretnutie).

 

Viac informácií k prihláseniu:

Jana Almaja Vaculčiaková, 0907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com


Tešíme sa na stretnutia s vami! :)