Katarína Levhart Miesler

Túto prácu robím od roku 2004. Moje sprevádzanie spočíva v zdieľaní cesty k Pravde, vo vytvorení priestoru a podpore, ktoré vyviera zo súcitu. Sprevádzam tiež ľudí v ústraní v tme v Zaježovej a koordinujem kurzy a programy Vzdelávacieho centra Zaježová.  www.taneczivota.blogspot.com 

 

Od ilúzií k pravde - očistný a meditačný seminár

štvrtok, 24. január 2019 - nedeľa, 27. január 2019

Intenzívny seminár pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez techniku Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravde a prehĺbiť sa v meditácii. Budete môcť tiež pracovať s emóciami a oslabovaním negatívnych tendencií, ktoré vytvárajú utrpenie v živote.

Lektor: 
Katarína Levhart Miesler
Roman Miesler

Príprava na smrť - meditačný, sebapoznávací a očistný seminár

štvrtok, 1. november 2018 - nedeľa, 4. november 2018

Seminár ponúka techniky meditácie, psychologickej práce a tanca pre sebapoznanie, očistu, uvoľnenie a prípravu na smrť. Budete sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov. 

Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu. Ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života).

Lektor: 
Roman Miesler
Katarína Levhart Miesler

Zaježovské srdce rodiny-pre rodiny s deťmi

nedeľa, 1. júl 2018 - piatok, 6. júl 2018

Tento pobyt je určený všetkým, ktorí túžia stráviť so svojimi blízkymi intenzívny čas a ponoriť sa do hĺbky "srdca" rodiny. Môže vám pomôcť prehĺbiť vzájomnú dôveru, toleranciu, pokoj a lásku v rodine, v partnerstve, s deťmi, medzi súrodencami ale aj s ďalšími príbuznými, starými rodičmi.

Lektor: 
Katarína Levhart Miesler
Inge Benešová