Roman Miesler

Jeho 29 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež vedie Vzdelávacie centrum a sprevádza aj ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Od ilúzií k pravde - očistný a meditačný seminár

štvrtok, 24. január 2019 - nedeľa, 27. január 2019

Intenzívny seminár pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez techniku Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravde a prehĺbiť sa v meditácii. Budete môcť tiež pracovať s emóciami a oslabovaním negatívnych tendencií, ktoré vytvárajú utrpenie v živote.

Lektor: 
Katarína Levhart Miesler
Roman Miesler

Príprava na smrť - meditačný, sebapoznávací a očistný seminár

štvrtok, 1. november 2018 - nedeľa, 4. november 2018

Seminár ponúka techniky meditácie, psychologickej práce a tanca pre sebapoznanie, očistu, uvoľnenie a prípravu na smrť. Budete sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov. 

Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu. Ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života).

Lektor: 
Roman Miesler
Katarína Levhart Miesler

Bdelosť a súcit

štvrtok, 3. máj 2018 - sobota, 5. máj 2018

Intenzívny meditačný seminár ponúka priestor pre rozvíjanie bdelosti a súcitu pomocou buddhistických meditačných techník v sede a chôdzi. Bude zameraný na praktické veci - na rozpoznávanie toho, čo nás v živote robí šťastnejšími, čo nám naopak prináša utrpenie a ako s tým pracovať. Zažijete si praktické spojenie duchovna s bežným životom, získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci. 

Lektor: 
Roman Miesler