AHAvíkend: SEBAPRIJATIE

Čo vás čaká na tomto víkende:

 • Ako vplýva neprijatie, vnútorný kritik a jeho programové fungovanie na naše životy
 • Pozorovanie vplyvu neprijatia/kritiky na naše rozhodnutia a sebavedomie.
 • Všade sa dozvedám, že sa mám mať rád/rada - a ja vlastne neviem, čo to znamená...? Ako si porozumieť a mat sa rád/a? Ako to preniesť do života a vzťahov s ostatnými?
 • Ako prehĺbiť spokojnosť a radosť v živote?
 • Prečo ma iní nemôžu urobiť šťastným? 
 • Čo to je odpustenie?
 • Ako sa uvoľniť od stresu? - užitočné techniky a rituály 
 • Odpočinok, meditácie, príjemní ľudia, výborná domáca strava a kúzelne prostredie Vzdelávacieho centra Zaježová.
 • Bdelá prítomnosť a sebauvedomovanie.
 • Prirodzený ľudský potenciál a plynutie v našich životoch.
 • Priateľská atmosféra malej skupiny otvorených ľudí. 
 • Ranné rozcvičky, prechádzky v prírode.

Lektori

Viera Belovičová, Martina Strnádová, Tibor Oros

Už piaty rok pripravujeme sebapoznávacie programy, ktoré sme nazvali AHA! podľa tých momentov, keď nám niečo o nás samotných "dôjde". Využívame v nich celú škálu metód, ktoré sme si osvojili štúdiom, skúsenosťou a účasťou na seminároch a terapeutických výcvikoch. Dôraz kladieme na bezpečie a prijímajúce prostredie, v ktorom ide všetko ľahšie.

Aj pre nás sú tieto víkendy inšpiratívne a liečivé. Každým programom sprevádzajú najmenej traja terapeuti, takže nám zostáva čas, aby sme boli aj účastníkmi. A veľmi nás teší tieto programy pripravovať, dlhé hodiny sa zhovárať, meditovať, pátrať, čo "naozajstné" môžeme k danej téme ponúknuť. Viac sa o nás môžete dozvedieť tu:

https://www.ahavikend.sk/o-nas/

Cena

160 eur (v cene je započítané kurzovné, ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok).