Bdelosť a súcit

Na seminári budete môcť:

  • Rozvíjať jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou
  • Skúmať aký je náš zámer – motivácia, prečo meditujeme a žijeme tak ako žijeme
  • Vytvárať zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov
  • Odhaľovať našu vlastnú milujúcu múdrosť praxou mettá a tonglen
  • Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a svojim svetom
  • Odhaľovať sebaklamy brániace nám  žiť pravdivo
  • Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou

Seminár prebieha intenzívne, väčšiu časť sa dodržuje mlčanie. Je určený pre tých, ktorý majú zámer ísť v meditačnej praxi hlbšie a intenzívnejšie.

Cena

89 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok).  V cene nie je príspevok za vedenie, ten budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.