PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.

Psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už šiesty rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na PEVŠ v Bratislave a UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí na UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov. V minulosti pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Dlhodobo sa vzdelával aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge, meditácii a kontaktnej improvizácii (playfight).

Seminár systemických konštelácií

piatok, 24. január 2020 - nedeľa, 26. január 2020

Tento seminár je príležitosťou pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Je možné sa seminára aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém. Aj v tomto prípade si zúčastnení veľa odnášajú z práce na systémoch ostatných účastníkov.

Lektor: 
PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.

Seminár systemických konštelácií

piatok, 15. február 2019 - nedeľa, 17. február 2019

Seminár ponúka priestor pre stavanie systemických konštelácii a tiež pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Je možné sa seminára aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém. 

Lektor: 
PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.