Pamäť tela-seminár liečenia vnútorného dieťaťa

Pozývame vás na zážitkový seminár o úcte k životu , ktorý je ochutnávkou práce s témami limbického odtlačku s lektorkami Taťjánou Horkou a Zuzanou Bajkaiovou. V bezpečnom prostredí malej skupiny budeme spájať s pamäťou nášho tela a pokúsime sa láskyplne preprogramovať vodu v nás tak, aby sme v každodennosti mohli zažívať lásku, prítomnosť a radosť z pestrofarebnosti bytia.

Možno ste počuli o pokusoch japonského vedca Masaru Emoto, kedy naplnil tri rovnaké sklenené nádobky ryžou, zalial ich vodou a potom nejaký čas jednej z nich venoval láskyplnú starostlivosť, druhej škaredo nadával a tretiu ignoroval. Po čase z tej prvej milovanej - bolo lahodné saké, druhá sčernela a tretia,  ktorú ignoroval, dopadla najhoršie.

Ak toto dokážu urobiť myšlienky s vodou v nádobe, čo potom dokážu urobiť myšlienky s pamäťou nášho tela? Pretože aj ľudské telo tvorí z minimálne 75% voda.

V súlade s najnovším poznaním vedy je dôležité uvedomiť si, že zážitky z počatia, vývinu v maternici , pôrodu a raného detstva sa v podobe pamäťovej stopy ukladajú do systému  človeka. Limbický odtlačok je pamäťová stopa v našom tele , z čias počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a detstva. Zážitky z týchto citlivých období nášho života sú určujúce pre kvalitu života človeka, pre to ako sa vzťahujeme k sebe , k iným bytostiam, k svetu.   

V prvom roku života dieťa nič iné nepotrebuje, len splynutie s matkou , dojčenie a zrkadlenie.  V splynutí zažíva prijatie a bezpodmienečnú lásku. Pre novorodenca  je dotyk láskou, blízkosť je láskou, komunikácia a podnety sú láskou. V splynutí je ešte jedna dôležitá rovina a to je schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy , žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi,  je za tým pocit, že som tu správne a mám tu svoje miesto.

Nedostatok lásky a pozornosti v ranom veku znižuje našu životaschopnosť a radosť zo života. Ak sme zažili citovú depriváciu, neprijatie rodičmi, fyzické alebo psychické násilie, v dospelosti sa nám z úrovne podvedomia bude potlačená bolesť stále pripomínať.  Sekundárne obranné stratégie ako sú fajčenie, alkohol, prejedanie sa, drogy, ktorými potlačujeme  našu ranú depriváciu nakoniec len zvyšujú našu nepohodu, možnosť choroby a predčasnej smrti.

Láska v ranom veku rozhoduje o tom ako veľmi  budeme milovať život. Odtlačok zážitku hlbokej hrôzy z opustenia matkou bezprostredne po pôrode, nemožnosť prejaviť emócie v detskom veku, môžu v priebehu života presakovať na povrch mnohými spôsobmi: v podobe psychosomatických ochorení ale aj v podobe fóbií, extrémne rýchleho spôsobu reči, hyperaktivitou, úzkosťou, panickými záchvatmi, pocitmi bezmocnosti, stratou zmyslu.

Cesta k zmene vedie cez  integráciu minulosti, cez uvedomenie,  že pocity krivdy, sebaľútosti, neprávostí, hnev, smútok - je energia uväznená v nás, ktorá sa chce hýbať. Je o ochote stretnúť sa s bolesťou v nás,  premeniť ju na poznanie a skúsenosti. O odpustení, zmierení, uvoľnení a rozpoznaní darov , ktoré sú za bolesťou skryté.  O návrate k vnútornému mieru,  láske a radosti.

Máme možnosť voľby, môžeme  si do života pozvať čo vieme, že sme nedostali. Začať môžeme tým, že si budeme uvedomovať aktuálne pocity a ich prejavy v tele. Aj životné krízy sú príležitosťou na spojenie sa s ranou bolesťou. Nemôžeme ju vymazať , môžeme ju prijať a môžeme z nej vyrásť. Práca s limbickým odtlačkom je o rozpoznaní toho čo je skutočne naše a prepustení tých presvedčení a vzorcov správania, ktoré nám neslúžia, je o preprogramovaní vody v nás. Pretože voda má pamať a ľudské telo z minimálne 75% tvorí voda.

Cena

169 eur (cena zahŕňa  ubytovanie, stravu a lektorné)