Taťjána Horká

Psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou  v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou  mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov, autorkou projektu Jdeme společně,  vzdelávací program pre posilnenie kompetencií  rodičov, pedagogických a sociálnych pracovníkov. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze a  mnohých ďalších.  Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti,   liečeniu vnútorného dieťaťa a témam vedomého rodičovstva, práci s pôrodnou traumou / rebirthing.