Taťjána Horká

Psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou  v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou  mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov,. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze a  mnohých ďalších.  Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti,   liečeniu vnútorného dieťaťa a témam vedomého rodičovstva, práci s pôrodnou traumou / rebirthing.

Pamäť tela-seminár liečenia vnútorného dieťaťa

piatok, 25. október 2019 - nedeľa, 27. október 2019

Pozývame vás na zážitkový seminár o úcte k životu , ktorý je ochutnávkou práce s témami limbického odtlačku s lektorkami Taťjánou Horkou a Zuzanou Bajkaiovou. V bezpečnom prostredí malej skupiny budeme spájať s pamäťou nášho tela a pokúsime sa láskyplne preprogramovať vodu v nás

Lektor: 
Zuzana Bajkaiová
Taťjána Horká