Ovocinárski experti

Kurz je určený základným a stredným školám zapojeným v projekte školských ovocných sadov – SadOVO. Nahliadneme na ňom do tajomstiev ovocinárstva a starých a krajových odrôd ovocných drevín. Účastníci budú spolu s pomológom určovať plody odrôd, ktoré zmapovali vo svojich regiónoch, absolvujú ovocinársku exkurziu, ochutnávku muštov či sušeného ovocia. Žiaci na záver rovesníckym vzdelávaním usporiadajú oslavu jesenných plodov pre komunitu miestnej základnej koly.

Kurz je určený len pre školy zapojené do projektu SadOVO.