Andrea Uherková

Absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. V ŽIVICI vedie projekt školských ovocných sadov SadOVO, prírodný cintorín vo Zvolene - Záhradu spomienok a pomáha vytvárať platformu Hurá von.

Hurá von! Tajomstvá vody - letný zážitkový tábor pre rodiny s deťmi

streda, 6. júl 2022 - nedeľa, 10. júl 2022

Premýšľate ako zmysluplne stráviť leto s deťmi? Vyskúšajte náš dobrodružno-zážitkový tábor pre rodiny s deťmi, ktoré sú rady vonku.

Aj toto leto pripravujeme dobrodružný tábor pre rodiny s deťmi, ktoré sú rady vonku.

Lektor: 
Ivana Poláčková
Peter Svitek
Andrea Uherková
František Cimerman
Martin Cerovský

Ovocinárski experti

streda, 12. október 2022 - piatok, 14. október 2022

Kurz je určený základným a stredným školám zapojeným v projekte školských ovocných sadov – SadOVO. Nahliadneme na ňom do tajomstiev ovocinárstva a starých a krajových odrôd ovocných drevín. Účastníci budú spolu s pomológom určovať plody odrôd, ktoré zmapovali vo svojich regiónoch, absolvujú ovocinársku exkurziu, ochutnávku muštov či sušeného ovocia. Žiaci na záver rovesníckym vzdelávaním usporiadajú oslavu jesenných plodov pre komunitu miestnej základnej koly.

Lektor: 
František Cimerman
Andrea Uherková
Ondřej Dovala

Hurá von! Vesmírna misia - letný zážitkový tábor pre rodiny s deťmi

štvrtok, 1. júl 2021 - pondelok, 5. júl 2021

Aj toto leto pripravujeme dobrodružný tábor pre rodiny s deťmi, ktoré sú rady vonku. Veríme, že epidemiologická situácia sa bude vyvíjať priaznivo. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili maximálne hygienické podmienky v súlade s aktuálnymi nariadeniami.

Lektor: 
Ivana Poláčková
Peter Svitek
Andrea Uherková
František Cimerman
Martin Cerovský

Hurá von - letný zážitkovo-bádateľský rodinný pobyt

nedeľa, 30. jún 2019 - štvrtok, 4. júl 2019

5-dňový zážitkový pobyt pre rodiny s deťmi pod vedením skúsených lektorov CEEV Živica vám ponúka zmysluplne strávený čas s rodinou v krásnom prostredí zaježovských lazov. Na kurze vás čaká ochutnávka eko-zážitkových živičných projektov (Mestské včely, Záhrada, ktorá učí, Zelená škola či Sadovo), ale aj spoločné objavovanie dobrodružstva v prírode, hravosti a rodinnej pohody.

5-dňový zážitkový pobyt pre rodiny s deťmi pod vedením skúsených lektorov CEEV Živica vám ponúka zmysluplne strávený čas s rodinou v krásnom prostredí zaježovských lazov. Na kurze vás čaká ochutnávka eko-zážitkových živičných projektov (Mestské včely, Záhrada, ktorá učí, Zelená škola či Sadovo), ale aj spoločné objavovanie dobrodružstva v prírode, hravosti a rodinnej pohody.

5-dňový zážitkový pobyt pre rodiny s deťmi pod vedením skúsených lektorov CEEV Živica vám ponúka zmysluplne strávený čas s rodinou v krásnom prostredí zaježovských lazov.

Lektor: 
Ivana Poláčková
Petra Ježeková
Martin Cerovský
Andrea Uherková