Mediálny tréning

Praktický workshop, kde sa študenti naučia, ako pracovať s tradičnými médiami (noviny, rozhlas, televízia) a so sociálnymi sieťami. Získajú základný prehľad o fungovaní médií, čo zaujíma redakcie, prečo sa niektoré udalosti do správ zmestia a iné nie a ako a kedy oslovovať novinárov. Vyskúšajú si napísať dobrú tlačovú správu, vystupovanie pred kamerou a rozhovor s novinárom. Naučia sa zrozumiteľne, pútavo a v krátkosti vysvetliť svoj projekt. Tiež získajú spätnú väzbu o tom, čo môže byť z ich aktivít zaujímavé pre médiá a čo vypichnúť pri komunikácii s novinármi. Z workshopu budú odchádzať s mediálnym plánom a s chytľavým názvom pre svoj projekt. 

Workshop je určený len pre študentov Sokratovho inšitútu.