Ctihodný Dhammajiva Maha Thero

Je opátom a hlavným meditačným majstrom meditačného lesného centra Mitirigala Nissaranavanaja na Srí Lanke (nissarana.lk). Meditácii a všímavosti sa venuje vyše 30 rokov. Projekt Sati Pasala založil v roku 2016 pretože si uvedomil, že všímavosť treba ľudí učiť už od útleho detstva a nie len dospelých záujemcov, ktorí k nemu chodia do kláštora. Jeho učenie ponúka jednoduchý a pritom veľmi precízny návod do meditačnej praxe a ukazuje nám, že najhlbší vhľad do konečného oslobodenia sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek okamihu, v jedinom dychu, či v jedinom dotyku chodidla. Na tomto seminári sa  bude venovať hlavne praktickým aspektom všímavosti a nie budhistickým teóriám. Bhante Dhammajiva rád privíta všetkých záujemcov so skúmavou mysľou. Je prístupný, otvorený a duchaprítomný, uznávaný za svoju širokú a vše zahrňujúcu znalosť Učenia a vlastnú bohatú skúsenosť rôznych meditačných techník ako aj barmských vipassanových metód. Bhante plynulo rozpráva po Anglicky, Barmsky ako aj po Sinhálski a Páli. 

Kurz všímavej školy

utorok, 30. apríl 2019 - štvrtok, 2. máj 2019

Seminár o všímavej škole-Sati Pasala je určený pre učiteľov, ktorí majú záujem zapájať techniky mindfulness - všímavosti na svojich hodinách.  Je tiež pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všímavosti v bežnom živote.

Lektor: 
Ctihodný Dhammajiva Maha Thero