Arteterapeutický víkend

Srdečne vás pozývame na arteterapeutický kurz na Zaježku.

Spoločne sa cez umenie a kreativitu priblížite k esenciám svojich vlastných darov a talentov, ktoré spracujete v sebaskúsenostnom procese.

Ako: stretnutie bude prebiehať zážitkovou formou, zadanie témy, čas na tvorivý proces, reflexia k dielam, ktoré nehodnotíme z estetického hľadiska, ale vnímaním preciťujeme, čo sa v nás deje počas tvorby. Výtvarné umenie alebo skúsenosti s arteterapiou nie sú podmienkou. Stretnutie je určené pre laickú verejnosť alebo pomáhajúce profesie.

Prihlášky posielajte na emailovú adresu bartos.anita@gmail.com, následne vám Anita pošle doplňujúce informácie.

mobil: +43 664 2410 427